O nas

Informacje ogólne

Głównym celem, zadaniem a przede wszystkim obowiązkiem Szkoły Sobotniej w Crawley jest troska o podtrzymanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie przez młode pokolenie, wychowujące się z dala od ojczyzny, pomoc w zdobyciu wysokiej kultury intelektualnej oraz nowoczesnej edukacji.

Poprzez udział w wydarzeniach organizowanych przez lokalne władze, pomagamy dzieciom i ich rodzinom integrować się z lokalnym środowiskiem kulturowym i brytyjskim społeczeństwem.

Zajęcia w ramach naszej szkoły odbywają sie w systemie cyklicznych, sobotnich spotkań w budynku St. Wilfrid’s Catholic School, Old Horsham Road.

Aktualnie w szkole funkcjonują następujące grupy klasowe:

 • Klasa zerówki przedszkolnej dla dzieci rozpoczynających we wrześniu klasę “reception” w angielskiej szkole,
 • Klasa zerówki szkolnej
 • Klasa pierwsza
 • klasy drugie
 • klasy trzecie
 • klasy czwarte
 • klasy piąte
 • klasy szóste 
 • klasa 7
 • klasa 8
 • Klasa gimnazjalna GCSE, dla młodzieży przygotowującej się do egzaminów

Nasze grono pedagogiczne stanowią wykwalifikowani nauczyciele i asystenci, którzy na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju warsztatach, kursach oraz szkoleniach, ale przede wszystkim uwielbiają pracę z dziećmi.

Wszyscy nauczyciele posiadają brytyjskie świadectwo niekaralności – „DBS Check”.

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną, w atmosferze której dziecko z przyjemnością uczy się zarówno języka polskiego jak i kultury, geografii i historii Polski.

Konto szkoły

Account name: Polish Saturday School in Crawley
Bank name: Nat West Sort code: 60-06-20
Account number: 31655041

W rubryce ‘reference’ proszę wpisywać nazwisko dziecka oraz za co dokonywana jest płatność (czesne, wpisowe).
Uprzejmie prosimy o niesumowanie wpłat!

W razie pytań związanych z płatnościami prosimy o kontakt z Panią AnnąWyciechowską:
tel. 07468 454 262
email: administracja@szkolawcrawley.org 

304

uczniów

32

świetnych nauczycieli

11

Lat doświadczenia

Wsparcie Finansowe

2022/2023

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Anglii w regionach South East i North East w latach 2022-2023.

Kwota dotacji:
28 382,70 zł w 2022r.
28 382,70 zł w 2023r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 749 777,16 zł
Zadanie publiczne polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania

2021

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2021 r. w wysokości 22.000 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Otrzymane dofinansowanie objęło częściową refundację opłat za wynajem lokalu dla szkoły, oraz obowiązkowe ubezpieczenie w 2021 roku.

2020

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 r.

Otrzymane dofinansowanie objęło częściową refundację opłat za wynajem lokalu dla szkoły w 2020 roku.

2019

W grudniu 2019  roku nasza szkoła po raz kolejny otrzymała wsparcie finansowe od Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

Otrzymane dofinansowanie objęło częściową refundację opłat za wynajem lokalu dla szkoły w 2019 roku.

Wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Szkoła otrzymuje co roku wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszymy się, że władzom naszego kraju zależy na tym, by wspierać Polaków mieszkających poza granicami kraju, a szczególnie dzieci, które poznają język polski, kulturę i historięnaszego kraju poprzez uczęszczanie do szkół sobotnich.

W ramach projektu „Wsparcie oświaty polonijnej na pięciu kontynentach” otrzymaliśmy


częściową refundację opłat za wynajem lokalu dla szkoły w 2018 r. w wysokości £3,128.23.

W ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. otrzymaliśmy

częściową refundacjęopłat za wynajem lokalu dla szkoły w wysokości £2,325.30. Ponadto dwadzieścia nauczycielek z naszej kadry otrzymało jednorazowe nagrody w wysokości £80 na osobę.

W ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r. otrzymaliśmy

częściową refundacjęopłat za wynajem lokalu dla szkoły oraz za działalnośćpozalekcyjną (wycieczka). Kwota dofinansowania wyniosła £5564,41. Dwudziestu nauczycieli z naszej kadry otrzymało również jednorazowe, okolicznościowe nagrody w wysokości £120 na osobę.
W grudniu 2015 r. nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości £4011,75 od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

Otrzymane dofinansowanie objęło częściową refundacjęopłat za:

• wynajem lokalu dla szkoły, opłaty eksploatacyjne związane z lokalem szkoły oraz obowiązkowe ubezpieczenia uczniów, pracowników i wolontariuszy w 2015 r.

• zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych (zrefundowane nam zostały nagrody książkowe dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 2014/2015).

Ponadto siedemnastu nauczycieli pracujących w naszej szkole zakwalifikowało siędo otrzymania okolicznościowej nagrody w kwocie £95 dla nauczyciela.
Dziękujemy w imieniu naszych uczniów, ich rodziców, kadry i zarządu.