O nas

Informacje ogólne

Głównym celem, zadaniem a przede wszystkim obowiązkiem Szkoły Sobotniej w Crawley jest troska o podtrzymanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie przez młode pokolenie, wychowujące się z dala od ojczyzny, pomoc w zdobyciu wysokiej kultury intelektualnej oraz nowoczesnej edukacji.

Poprzez udział w wydarzeniach organizowanych przez lokalne władze, pomagamy dzieciom i ich rodzinom integrować się z lokalnym środowiskiem kulturowym i brytyjskim społeczeństwem.

Zajęcia w ramach naszej szkoły odbywają sie w systemie cyklicznych, sobotnich spotkań w budynku St. Wilfrid’s Catholic School, Old Horsham Road.

Aktualnie w szkole funkcjonują następujące grupy klasowe:

  • Klasa zerówki przedszkolnej dla dzieci rozpoczynających we wrześniu klasę “reception” w angielskiej szkole,
  • Klasy zerówki szkolnej grupa A i B
  • Klasy pierwsze grupa A i B,
  • klasy drugie grupa A, B i C
  • klasy trzecie grupa A i B
  • klasy czwarte grupa A, B i C
  • klasy piąte grupa A i B
  • klasa 6
  • klasa 7
  • Klasa gimnazjalna, dla młodzieży przygotowującej się do egzaminów

 

Nasze grono pedagogiczne stanowią wykwalifikowani nauczyciele i asystenci, którzy na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju warsztatach, kursach oraz szkoleniach, ale przede wszystkim uwielbiają pracę z dziećmi.

 

Wszyscy nauczyciele posiadają brytyjskie świadectwo niekaralności – „CRB Check”.


Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną, w atmosferze której dziecko z przyjemnością uczy się swojego ojczystego języka.

Konto szkoły

Account name: Polish Saturday School in Crawley
Bank name: Nat West Sort code: 60-06-20
Account number: 31655041

W rubryce ‘reference’ proszę wpisywać nazwisko dziecka oraz za co dokonywana jest płatność (czesne, wpisowe).
Uprzejmie prosimy o niesumowanie wpłat!

W razie pytań związanych z płatnościami prosimy o kontakt z Panią AnnąWyciechowską:
tel. 07468 454 262

302

uczniów

36

świetnych nauczycieli

10

Lat doświadczenia

Wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Szkoła otrzymuje co roku wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszymy się, że władzom naszego kraju zależy na tym, by wspierać Polaków mieszkających poza granicami kraju, a szczególnie dzieci, które poznają język polski, kulturę i historięnaszego kraju poprzez uczęszczanie do szkół sobotnich.

W ramach projektu „Wsparcie oświaty polonijnej na pięciu kontynentach” otrzymaliśmy


częściową refundację opłat za wynajem lokalu dla szkoły w 2018 r. w wysokości £3,128.23.

W ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. otrzymaliśmy

częściową refundacjęopłat za wynajem lokalu dla szkoły w wysokości £2,325.30. Ponadto dwadzieścia nauczycielek z naszej kadry otrzymało jednorazowe nagrody w wysokości £80 na osobę.

W ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r. otrzymaliśmy

częściową refundacjęopłat za wynajem lokalu dla szkoły oraz za działalnośćpozalekcyjną (wycieczka). Kwota dofinansowania wyniosła £5564,41. Dwudziestu nauczycieli z naszej kadry otrzymało również jednorazowe, okolicznościowe nagrody w wysokości £120 na osobę.
W grudniu 2015 r. nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości £4011,75 od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

Otrzymane dofinansowanie objęło częściową refundacjęopłat za:

• wynajem lokalu dla szkoły, opłaty eksploatacyjne związane z lokalem szkoły oraz obowiązkowe ubezpieczenia uczniów, pracowników i wolontariuszy w 2015 r.

• zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych (zrefundowane nam zostały nagrody książkowe dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 2014/2015).

Ponadto siedemnastu nauczycieli pracujących w naszej szkole zakwalifikowało siędo otrzymania okolicznościowej nagrody w kwocie £95 dla nauczyciela.
Dziękujemy w imieniu naszych uczniów, ich rodziców, kadry i zarządu.