Nauka

Polska Szkoła w Crawley to nie tylko nauka języka, ale i tradycji

Kadra

Jesteśmy bardzo dumni z naszych nauczycieli, którzy są w pełni oddani swojej pracy

Zaaplikuj już dziś

Formularz rejestracyjny do pobrania.

Szkoła w liczbach

Polska Szkoła w Crawley rozwija się bardzo prężnie!

UCZNIÓW
Nauczycieli
Rodziców dyżurujących

Informacje ogólne

Polska Szkoła Sobotnia w Crawley działa jako organizacja non-profit. Oznacza to, że szkoła nie jest prywatną działalnością gospodarczą, lecz własnością nas wszystkich: rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających na zajęcia.

Zarząd i Kadra

Dyrekcja

Dyrektor szkoły zajmuje się rekrutacją i nadzorem kadry oraz realizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego. Funkcję tę pełni P. Kamila Kowalska.

Zastępca dyrektora, P. Anna Wyciechowska, zajmuje się zarządzaniem sprawami finansowymi i administracyjnymi.

Nauczyciele

Każda klasa w naszej szkole ma swojego wychowawcę. Młodsze klasy pracują w 2-3-osobowych składach nauczycielskich – w każdej z nich jest co najmniej jeden dodatkowy asystent. Prócz nauczycieli pracujących z klasami mamy także logopedę, psychologa i pedagoga szkolnego.

Zarząd i Rodzice

Zarząd jest przedstawicielstwem rodziców w szkole. Odpowiada za decyzje organizacyjne i finansowe, ogólne funkcjonowanie prawne szkoły oraz uchwalenie jej budżetu. Współpracuje z dyrekcją, nauczycielami oraz rodzicami. Kilkoro rodziców pełni także w szkole regularne dyżury.

Zajęcia dodatkowe

Przyroda

Tenis stołowy

Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia logopedyczne

Drużyna ZHP

Religia

Sponsorzy i przyjaciele szkoły