Blog

Uroczystość Pasowania na uczniów klasy zerówki przedszkolnej

W sobotę 29 lutego odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klas zerówek przedszkolnych.

To wydarzenie wzbudziło wiele pozytywnych emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.
Uczniowie przedstawili program artystyczny, przygotowany przez wychowawców klas p. Sylwię Olesiak, p. Gabrielę Pyś oraz p. Agnieszkę Ferencik,  w którym przy pomocy nauczycieli zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. To był egzamin, który zdali na szóstkę.

            Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała dyrektor Kamila Kowalska. W ten sposób uczniowie zerówki przedszkolnej zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej im. Niedźwiedzia Wojtka w Crawley.

            Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz udali się wraz z rodzicami  na słodki poczęstunek.